close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
  • DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO LIBII, CZADU, NIGRU

  • Ambasada RP w Trypolisie zaleca dobrowolne zgłoszenie podróży oraz faktu czasowego przebywania obywateli polskich w Libii,Czadzie oraz Nigrze, celem umożliwienia Placówce kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

     

    Uprzejmie prosimy o rejestrowanie się na stronie www.e-konsulat.gov.pl w zakładce „zgłoszenie podróży" lub wysyłając maila z informacją o dacie planowanego pobytu w Libii, Czadzie lub Nigrze oraz danymi kontaktowymi na email: consulate.tripoli@msz.gov.pl

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: