close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • SPRAWY CYWILNO-PRAWNE

 • Transkrypcja aktów stanu cywilnego

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Oryginalny dokument zalegalizowany w Departamencie Legalizacji MSZ Libii.
  2. Wypełniony i podpisany wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego w polskich księgach.  
  3. Posiadane polskie akty stanu cywilnego lub odpisy.
  4. Oświadczenie dotyczące zapisu imion i nazwisk w języku polskim, jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że mogą wystąpić rozbieżności.

   

  UWAGA: Przypominamy o konieczności zwracania szczególnej uwagi na zapis nazwisk w libijskich aktach stanu cywilnego. W przypadku konieczności korekty zapisu danych osobowych w stosunku do zapisu arabskiego, jedyną możliwością jest wystąpienie z wnioskiem do kierownika USC właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. Wszelkie informacje w tej sprawie przekaże urząd na życzenie osoby zainteresowanej.

   

  Nadanie numeru PESEL

   

  Nadanie numeru PESEL odbywa się na podstawie polskiego aktu urodzenia lub jego odpisu.

  Czas oczekiwania wynosi ok. 7 dni.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: