close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA LIBII

 •  

  Tło historyczne

  Obecna Libia zajmuje trzy odrębne krainy historyczne: Trypolitanię, Cyrenajkę i Fazzan. Od połowy XVI w. tereny północnej Libii (Trypolitania i Cyrenajka) należały do imperium osmańskiego. W Fazzanie wpływy tureckie nasiliły się w XVIII w. W wyniku wojny włosko-tureckiej z lat 1911-1912, terytoria libijskie przeszły pod panowanie Włochów. W 1911 roku Włosi wyparli Turków z okolic Trypolisu i doprowadzili do zjednoczenia wszystkich trzech krain tworząc kolonię o nazwie Libia. Okres kolonizacji włoskiej zakończył się w 1943 roku, wskutek klęski Włoch w II wojnie światowej i zdobycia Libii przez wojska alianckie. Po zakończeniu wojny, od 1946 r., podzielona na trzy regiony administracyjne (Trypolitanię i Cyrenajkę zarządzaną przez Wielką Brytanię oraz Fazzan nadzorowany przez Francję), Libia pozostawała pod nadzorem ONZ. 24 grudnia 1951 r. decyzją ONZ Libia stała się krajem niepodległym, w którym władzę sprawował król Idris I. Rządy królewskie nie cieszyły się jednak wielkim poparciem i 1 września 1969 r. grupa młodych oficerów na czele z 27-letnim wówczas kapitanem Muammarem al-Kadafim dokonała przewrotu wojskowego.  W wyniku zamachu stanu, pułkownik Muammar al-Kadafi objął przywództwo kraju i rozpoczął wprowadzanie swojego systemu politycznego, który stanowił swoiste połączenie socjalizmu i islamu. Nowy ustrój Libii mający być alternatywą wobec kapitalizmu i komunizmu, tzw. „trzecią drogą”, został opisany przez Kadafiego w jego „Zielonej książce”. W latach 70-tych Kadafi korzystał z dochodów ropy naftowej do promowania swojej ideologii oraz wywrotowej i terrorystycznej działalności poza granicami kraju. Doprowadziło to do nałożenia na Libię sankcji ONZ, które zostały zniesione dopiero w 2003 r. Zamieszki, do jakich doszło w kilku krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pod koniec 2010 r. określane mianem „arabskiej wiosny”, sprowokowały na początku 2011 r. wybuch antyrządowych protestów w kilku libijskich miastach, które wobec brutalnych rządowych represji objęły pozostałe części kraju i przerodziły się w wojnę domową. Na podstawie rezolucji nr 1973 Rady Bezpieczeństwa ONZ zezwalającej n podjęcie w Libii operacji wojskowej skierowanej przeciwko siłom rządowym, koalicja kilku państw (m. in. Francja Kanada, Włochy, USA, Wielka Brytania, Norwegia) rozpoczęła powietrzną i morską interwencję militarną, która doprowadziła do obalenia reżimu Kadafiego, powstania nowych przejściowych władz, a następnie nowego parlamentu (w połowie 2012 r.) oraz wyboru nowego premiera i utworzenia rządu.     

  Lokalizacja

  Państwo położone w Afryce Północnej, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, nad zatoką Wielkiej Syrty, pomiędzy Egiptem oraz Tunezją i Algierią.

  Warunki naturalne:

   

  Powierzchnia ogółem:

  1.759.540 km2

  Powierzchnia lądowa

  1.759.540 km2

  Woda

  0 km2

  Powierzchnia – porównanie

  5.5 razy większa od powierzchni Polski

  Powierzchnia administracyjna

  1.759.540 km2 - 17 miejsce na świecie

  Granica lądowa – ogółem

  4.348 km

  Granica lądowa z poszczególnymi państwami

   

  Algieria

      982 km

  Czad

   1.055 km

  Egipt

   1.115 km

  Niger

      354 km

  Sudan

      383 km

  Tunezja

      459 km

  Linia brzegowa

    1770 km

  Klimat

  Suchy klimat zwrotnikowy, przechodzący na wybrzeżach w śródziemnomorski; skrajnie suchy i pustynny w głąbi kraju

  Ukształtowanie terenu

  Płaskie oraz równinno-faliste, występowanie płaskowyżów oraz zagłębień. Ponad 90% powierzchni kraju zajmują pustynie (Sahara, Pustynia Libijska)

  Skrajne wysokości

  - najniższy punkt

  - najwyższy punkt

   

  Depresja Sabkhat Ghuzayyil            -47 m p.p.m.

  Bikku Bitti w górach Tbesti          +2,267 m n.p.m.

  Zasoby naturalne

  Ropa naftowa

  Gaz ziemny

  Gips

  Grunty

  Grunty orne                         0.99%

  Uprawy stałe                       0.19%

  Inne                                      98.82%

  Zagrożenia naturalne

  Wiosną i jesienią gorący i suchy południowy wiatr „ghibli” (wiejący zazwyczaj od 1 do 4 dni) przynosi chmury pyłu; ponadto burze pyłowe i piaskowe. Możliwość wystąpienia trzęsienia ziemi.

  Problemy ekologiczne

  Pustynnienie; ograniczone naturalne zasoby słodkiej wody. Wielki projekt „Sztucznej Rzeki” – największego na świecie systemu wodociągowego -  umożliwia transportowanie do miast leżących w pasie wybrzeża wody pitnej z warstw wodonośnych spod Sahary. Pojawiają się problemy z utrzymaniem i konserwacją systemu

  Umowy międzynarodowe dotyczące środowiska, w których Libia jest stroną

  Różnorodność biologiczna

  Zmiany klimatyczne

  Protokół z Kioto

  Pustynnienie

  Zagrożone gatunki

  Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi

  Morskie wysypiska

  Ochrona warstwy ozonowej

  Zanieczyszczenie powodowane przez statki

  Mokradła

  Podpisane, ale nieratyfikowane Prawo Morskie

  Geografia - uwaga

  Ponad 90% powierzchni kraju stanowią pustynie i półpustynie

  Grupy etniczne

  Arabowie 86%; Berberowie (m. in. Tuaregowie) 11%; pozostałe (Grecy, Maltańczycy, Włosi, Egipcjanie, Pakistańczycy, Turcy, Hindusi i Tunezyjczycy) 3%. Przy granicy z Nigrem i Czadem koczownicze plemiona murzyńskie Tubu

  Języki

  Arabski (urzędowy) oraz języki berberyjskie (tamazigh, Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awijah, Tamasheq); w większych miastach rozpowszechniona znajomość angielskiego i włoskiego

  Religie

  Islam sunnicki 97%; inne 3%

  Ludność

  6.002.347 (wg szacunków z lipca 2013 r.)

  Pod względem ludności zajmuje

  108 miejsce na świecie

  Struktura wiekowa

  0-14 lat: 27% (M 837984, K 800423)

  14-24 lat: 18,6% (M 578780, K 535828)

  25-54 lat: 45.6% (M 1.432.265, K 1.302.187)

  55-64 lat: 4.6% (M 143862, K 134414)

  65 lat i więcej: 3.9% (M 120043, K 116561)

   

   

  Piramida Ludności

  Piramida ludności wg wieku uwzględnia wiek i stosunek płci wśród. Może dostarczać informacji o stabilności politycznej i społecznej, a także możliwościach rozwoju gospodarczego kraju.

   

  Mężczyźni                                                                                                                                                                 Kobiety

        Liczba ludności w tys.                                                                                                      Liczba ludności w tys.      

   

   

  Stolica Państwa

  Trypolis (Tarabulus)

  Strefa czasowa

  UTC +1

  Czas letni

  +1, rozpoczyna się w ostatni piątek marca, kończy się w ostatni piątek października

  Podział administracyjny

  22 okręgi (shabiyaty):

  Al-Butnan

  Al-Jabal al-Akhdar

  Al-Jabal al-Gharbi

  Al-Jafarah

  Al-Kufrah

  Al-Marj

  Al-Marqab

  Al-Wahat

  An-Nuqat al-Khams

  Az-Zawiyah

  Benghazi

  Ghat

  Misratah

  Nalut

  Sabha

  Sirt

  Tarabulus

  Wadi al-Hayat

  Wadi ash-Shati

  Niepodległość

  24 grudnia 1951 r.

  Dzień wyzwolenia

  23 października (2011 r.)

  Konstytucja

  Nowa konstytucja zostanie opracowana przez 60-osobowy Komitet Konstytucyjny wybrany w wyborach powszechnych

  Nazwa kraju

  Konwencjonalna forma długa: Państwo Libia

  Konwencjonalna krótka forma: Libia

  Ustrój polityczny

  Władze przejściowe. Od 8 sierpnia 2012 r. władzę w kraju sprawuje wybrane w wyborach powszechnych Zgromadzenie Narodowe (Generalny Kongres Narodowy). Jego przewodniczący  pełni funkcje głowy państwa. GKN powołał rząd tymczasowy

  System prawny

  W wyniku Rewolucji 17 Lutego system prawny uległ dezaktualizacji – stosowany jest uznaniowo

  Członkowstwo w Międzynarodowej Organizacji Prawa

  Libia nie złożyła deklaracji jurysdykcji do MTS (Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości); nie jest członkiem ICCT (Międzynarodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu)

  Prawo wyborcze

  Powszechne, od 18 lat

  Władza ustawodawcza

  Generalny Kongres Narodowy wybrany w wyborach powszechnych 7 lipca 2012 r. Władzę sprawuje od 8 sierpnia 2012 r.

  Władza wykonawcza

  Tymczasowy rząd zatwierdzony przez Generalny Kongres Narodowy 31 października 2012 r.

  Głowa Państwa

   

  Pierwszy wiceprzewodniczący GKN

  Drugi wiceprzewodniczący GKN

  Przewodniczący Generalnego Kongresu Narodowego – Nuri Abu SAHMAYN

  Jumaa Ahmad ATIGA

  Saleh Muhammad Saleh al-MAKHZOUM

   

  Skład Rady Ministrów

  Szef Rządu, Premier

   

  Wicepremier ds. rozwoju

  Wicepremier ds. technicznych

  Ali ZEIDAN (od 14 października 2012 r.) -desygnowany przez Generalny Kongres Narodowy

  Al-Sadiq Abd al-Karim Abd al-Rahman KARIM

  Abd al-Salam Muhammad al-Mahdi al-QADI

  Minister Rolnictwa

  Saleh Hamid al-MAHJOUB

  Minister Komunikacji i Informacji

  Osama Abd al-Raouf SAYALA

  Minister Kultury

  Al-Habib Muhammad al-AMIN

  Minister Obrony

  Abd Allah Abd al-Rahman al-THANI

  Minister Gospodarki

  Mustafa Muhammad al-Sadiq ABU-FUNAS

  Minister Wychowania i Edukacji

  Ali Muftah OBAID

  Minister ds. Energii Elektrycznej

  Ali Muhammad MAHAYRIQ

  Minister Finansów

  Al-Kilani Abd al-Karim al-JAZI

  Minister Sp. Zag. i Współpracy Międzynarodowej

  Muhammad Emhammed ABDULAZIZ

  Minister Zdrowia

  Nur al-Din Abd al-Hamid DAGHMAN

  Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych

  Muhammad Hasan ABUBAKR

  Minister Budownictwa Mieszkaniowego i Obiektów Użyteczności Publicznej

  Ali Huseyn al-SHARIF

  Minister Przemysłu

  Suleyman Ali al-Latif al-FITURI

  Minister Spraw Wewnętrznych

  Muhammad Khalifa Mukhtar al-SHEYKH

  Minister Sprawiedliwości

  Salah Bashir ‘Ibaj al-MARGHANI

  Minister Pracy i Wykształcenia Zawodowego

  Muhammad al-Fituri Ahmad SUWALIM

  Minister Administracji Lokalnej

  Abu Bakr al-Hadi Muhammad al-HADI

  Minister do Spraw Opieki nad Rodzinami Męczenników i Osób Zaginionych

  Ali Abubakr GADOUR

  Minister ds. Ropy Naftowej

  Abd al-Bari Ali al-Hadi al-ARUSI

  Minister Planowania

  Al-Mahdi al-Tahir al-Hadi GHANIYA

  Minister ds. Fundacji Religijnych i Spraw Islamu

  Ali Muhammad al-Bashir HAMMOUDA

  Minister Spraw Socjalnych

  Kamilah Khamis Abdallah al-MUZAYNI

  Minister Turystyki

  Akram Abd al-Salam BASH IMAM

  Minister Transportu

  Abd al-Qadir Muhammad AHMAD

  Minister ds. Zasobów Wodnych

  Al-Hadi Suleyman HANSHIR

  Minister ds. Młodzieży i Sportu

  Abd al-Salam Abdallah GHUWAYLA

   

   

  Gubernator Banku Centralnego Libii

  Muhammad al-Zurouq RAJAB

  Stały Przedstawiciel przy ONZ

  Ibrahim DABBASHI

  Ambasador w Polsce

  Abdurahman Ahmad Muhammad Abouon - Chargé d’Affaires a.i.

  Wybory

  Pierwsze wybory do Generalnego Kongresu Narodowego odbyły się 7 lipca 2012r.

  Wyniki wyborów: % głosów dla posz. partii:

  NFA (Sojusz Sił Narodowych)

  JCP (Partia Sprawiedliwości i Budowy)

  Pozostałe partie

  Kandydaci niezależni

  Procent

  Miejsc w Parlamencie

  48.7%

  39

  21.3%

  17

  30.0%

  24

   

  120

   

  Władza Sądownicza

  Wybór sędziego i kadencja

  Podległość sądów

   UWAGA: rząd w okresie przejściowym

  Partie Polityczne i ich liderzy

   

  UWAGA: lista zawiera większe partie polityczne

  Al-Watan Party -  Partia Ojczyzna

   

  Ali al-SALLABI

  JCP (Justice & Construction Party)

  Partia Sprawiedliwości i Budowy

   

  Muhammad SAWAN

  NF (National Front) Front Narodowy

   

  Wcześniej - Narodowy Front Ocalenia Libii założony w 1981r. przez członków opozycji żyjących w diasporze

  NFA (National Forces Alliance)

  Sojusz Sił Narodowych

   

  Mahmoud JIBRIL (Partia zrzesza wiele organizacji politycznych, pozarządowych (NGOs) i działaczy niezależnych.

  (Union for Homeland) Unia na rzecz Ojczyzny

  Abd al-Rahman al-SUWAYHLI

  Członkowstwo w organizacjach międzynarodowych

  ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BDEAC, CAEU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, MOP, MFW , IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (obserwator)

   

  Gospodarka – przekrój

  Libijska gospodarka opiera się głównie o narodowy sektor energetyczny, który generuje około 95% dochodów z eksportu, 80% PKB i 99% dochodów budżetowych. Znaczący dochód wytwarzany przez sektor energetyczny przypada na stosunkowo niewielką liczbę ludności, co daje Libii jeden z najwyższych w Afryce wskaźników PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Władze w Trypolisie nie wykorzystywały jednak tych znaczących środków finansowych na rozwój krajowej infrastruktury i gospodarki, uniemożliwiając rozwój swoich obywateli.

  W ciągu ostatnich pięciu lat rządów Kadafiego Libia poczyniła pewne postępy w zakresie reform gospodarczych, wpisujących się w szerszą kampanię prowadzoną na rzecz reintegracji kraju na arenie międzynarodowej.

  Po zniesieniu we wrześniu 2003 r. sankcji ONZ i po złożeniu przez ówczesne władze deklaracji wstrzymania programu budowy broni masowego rażenia, wiosną 2004 r. USA jednostronnie rozpoczęły proces znoszenia sankcji - wszystkie sankcje zostały zniesione w czerwcu 2006 r.

  Dzięki zniesieniu sankcji, wspomniane reformy gospodarcze nabrały większego rozmachu, co pomogło Libii przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, zwłaszcza w sektorach energetycznym i bankowym.

  Ogłoszenie rund licencyjnych na wydobycie libijskiej ropy i gazu w okresie po obaleniu reżimu M. Kadafiego wywołało wprawdzie duże zainteresowanie międzynarodowych firm, ale nowe rundy nie przyniosą najprawdopodobniej oczekiwanego sukcesu, dopóki Libia nie będzie miała stabilnego rządu  i nie będzie mogła zaoferować lepszych warunków finansowych realizacji kontraktów, jak też większego bezpieczeństwa.

  Przed Libią jest długa droga do liberalizacji jej socjalistycznej gospodarki, ale rewolucja uwolniła ograniczaną wcześniej przedsiębiorczość i zwiększyła możliwości ewolucji w kierunku gospodarki rynkowej. O ile priorytetem wydatków kapitałowych Trypolisu staną się projekty rozwojowe, co będzie możliwe z chwilą kiedy ustabilizuje się sytuacja polityczna i bezpieczeństwa, takie sektory jak usługi i budowlany, które w ostatnich pięciu latach nabrały większego rozmachu, mogą zwiększyć swój udział w krajowym PKB. Warunki klimatyczne i uboga gleba poważnie ograniczają rozwój produkcji rolnej. Libia importuje 80% żywności. Podstawowym źródłem wody wykorzystywanej do celów rolniczych jest Wielka Sztuczna Rzeka.

   

   

   

   

   

  GOSPODARKA

   

  PKB (wg parytetu siły nabywczej)

   

   

  Miejsce w światowym rankingu

  78.63 miliardów USD  w 2012 r.

  38.45 miliardów USD w 2011 r.

  101.4 miliardów USD w 2010 r.

  83

  PKB (oficjalny kurs wymiany)

  81.92 miliardów USD w 2012 r.

  PKB (tempo wzrostu)

   

   

  Miejsce w światowym rankingu

  104.5% w 2012r.

   -62% w 2011 r.

       5% w 2010 r.

  1

  PKB (per capita)

   

   

  Miejsce w światowym rankingu

  12.066 USD w 2012 r.

  6.100 USD w 2011 r.

  15.900 USD w 2010 r.

  77

  PKB (Podział na sektory, 2012 r.)

  Rolnictwo 1.6%

  Przemysł 43.5%

  Usługi 54.9%

  Siła robocza

  Światowy ranking

  1.875 mln osób w 2012r.

  125 miejsce

  Sila robocza wg sektora

  Rolnictwo 17% (2004 r.)

  Przemysł 23%

  Usługi 59%

  Stopa bezrobocia

  Światowy ranking

  30% (2004 r.)

  180 miejsce

  Ludność poniżej granicy ubóstwa

  Uwaga:

  % brak danych

  Około 1/3 Libijczyków żyje na bądź poniżej progu ubóstwa.  

  Dochody gospodarstw domowych lub procentowy udział w konsumpcji

  Najniższe   10% - brak danych%

  Najwyższe 10% - brak danych%

  Inwestycje (środki trwałe brutto)\

  Światowy ranking

  4.7 % PKB (2012 r.)

  153 miejsce

  Budżet

  Dochody 57.58 mld USD

  Wydatki 35.07 mld USD (2012 r.)

  Podatki i inne przychody

  Światowy ranking

  70% PKB (2012 r.)

  3 miejsce

  Nadwyżka budżetowa (+) lub deficyt (-)

  Światowy ranking

  27% PKB (2012 r.)

  2 miejsce

  Dług publiczny

   

  Światowy ranking

  3.5% PKB (2012 r.)

  10.2% PKB (2011 r.)

  154 miejsce

  Stopa inflacji (ceny konsumpcyjne)

   

  Światowy ranking

  6.1% (2012 r.)

  15.9% (2011 r.)

  164 miejsce

  Bank Centralny - Stawka dyskontowa

   

  Światowy ranking

  9.5% (31 grudnia 2010 r.)

  3% (31 grudnia 2009 r.)

  106 miejsce

   

   

  Bank Handlowy-Główna stopa oprocentowania kredytu

  Światowy ranking

  6% (31 grudnia 2011 r.)

   

  141 miejsce

  Depozyty płatne na żądania (Narrow Money)

   

  Światowy ranking

  45.07 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  40.88 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  48 miejsce

  Depozyty płatne na żądanie (Broad Money)

   

  Światowy ranking

  42.39 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  44.76 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  71 miejsce

  Zasoby kredytu krajowego

   

  Światowy ranking

  47.11 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  38.71 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  66 miejsce

  Rynkowa wartość udziałów w obrocie publicznym

  brak danych

  Rolnictwo - produkty

  pszenica, jęczmień, oliwki, daktyle, cytrusy, warzywa, orzeski ziemne, soja, bydło

  Przemysł

   

  naftowy, petrochemiczny, aluminium, żelazo i stal, przetwórstwo żywności, włókienniczy, rzemiosło, cementownie

  Tempo wzrostu produkcji przemysłowej

  Światowy ranking

  117% (2012 r.)

  1 miejsce

  Saldo rachunku obrotów bieżących

   

  Światowy ranking

  Eksport

   

  Światowy ranking

  33,32 mld USD (2012 r.)

  4.002 mld USD (2011 r.)

  14 miejsce

  52.12 mld USD (2012 r.)

  15.03 mld USD (2011 r.)

  58 miejsce

  Export - towary

  ropa naftowa, pochodne produkty ropy naftowej, gaz, produkty chemiczne

  Export; kraje partnerskie (2012 r.)

  Włochy 23%

  Niemcy 12.5%

  Chiny 11.3%

  Francja 9.7%

  Hiszpania 7.6%

  Wielka Brytania 4.7%

  USA 4.5%

  Import

   

  Światowy ranking

  18.1 mld USD (2012 r.)

  11.17 mld USD (2011 r.)

  79 miejsce

  Import -towary

  maszyny i urządzenia, półprodukty, żywność, sprzęt transportowy, produkty konsumenckie

  Import; kraje partnerskie (2012r.)

  Chiny 13.7%

  Turcja 12.3%

  Włochy 8.7%

  Tunezja 7.3%

  Korea Południowa 6.2%

  Grecja 5.4%

  Niemcy 4.9%

  Rezerwy walut i złota

   

  Światowy ranking

  117.2 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  105 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  22 miejsce

  Dług – zagraniczny

   

  Światowy ranking

  5.278 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  4.882 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  119 miejsce

  Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju

  Światowy ranking

  16.72 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  16.43 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  76 miejsce

  Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych za granicą

  Światowy ranking

  17.17 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  16.89 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  48 miejsce

  Kurs walut-  Libijski Dinar LYD – US Dollar

  1 US Dollar - 1.2620 LYD (2012 r.)

  1 US Dollar - 1.2242 LYD (2011 r.)

  1 US Dollar - 1.2668 LYD (2010 r.)

  1 US Dollar - 1.2535 LYD (2009 r.)

  1 US Dollar - 1.2112 LYD (2008 r.)

  Rok fiskalny

  Rok kalendarzowy

  ENERGIA

   

  Energia elektryczna – produkcja

  Światowy ranking

  28.6 miliardów kWh (2009 r.)

  65 miejsce

  Energia elektryczna – zużycie

  Światowy ranking

  24.29 miliardów kWh (2009 r.)

  68 miejsce

  Energia elektryczna – eksport

  Światowy ranking

  124 milionów kWh (2009 r.)

  69 miejsce

  Energia elektryczna – import

  Światowy ranking

  73 milionów kWh (2009 r.)

  98 miejsce

  Energia elektryczna – moc

  Światowy ranking

  6.766 milionów kW (2009 r.)

  67 miejsce

  Energia elektryczna – z paliw kopalnianych

  Światowy ranking

  100% całkowitej mocy uzyskanej (2009 r.)

  22 miejsce

  Energia elektryczna – z paliw nuklearnych

  Światowy ranking

  0% całkowitej mocy uzyskanej (2009 r.)

  129 miejsce

  Energia elektryczna – z elektrowni wodnych

  Światowy ranking

  0% całkowitej mocy uzyskanej (2009 r.)

  180 miejsce

  Energia elektryczna – z innych źródeł odnawialnych

  Światowy ranking

  0% całkowitej mocy uzyskanej (2009 r.)

   

  151 miejsce

  Ropa naftowa

  Światowy ranking

  502.400 tys. b/d (2011 r.)

  31 miejsce

  Ropa naftowa - eksport

  Światowy ranking

  1.039 mln b/d (2009 r.)

  15 miejsce

  Ropa naftowa – import

  Światowy ranking

  0 b/d (2009 r.)

  88 miejsce

  Ropa naftowa – potwierdzone rezerwy

  Światowy ranking

  48.8 mld baryłek (1 stycznia 2013 r.)

  10 miejsce

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne

  Światowy ranking

  309 tys. b/d (2008 r.)

  44 miejsce

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne, zużycie

  Światowy ranking

  314 tys. b/d (2011 r.)

  44 miejsce

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne, eksport

  Światowy ranking

  84 tys. b/d (2008 r.)

  45 miejsce

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne, import

  Światowy ranking

  575.3 tys. b/d (2008 r.)

  201 miejsce

  Gaz ziemny – produkcja

  Światowy ranking

  16,81 miliardów m3 (2010 r.)

  36 miejsce

  Gaz ziemny – zużycie

  Światowy ranking

  6.844 miliardów m3(2010 r.)

  55 miejsce

  Gaz ziemny – eksport

  Światowy ranking

  9.97 miliardów m3 (2010 r.)

  22 miejsce

  Gaz ziemny – import

  Światowy ranking

  0 m3 (2010 r.)

  91 miejsce

  Gaz ziemny – potwierdzone rezerwy

  Światowy ranking

  1.495 tryliona m3 (2010 r.)

  91 miejsce

  Emisja dwutlenku węgla ze zużytej energii

  Światowy ranking

  60.6 mln ton metrycznych (2010 r.)

  56 miejsce

  KOMUNIKACJA

   

  Telefony – główne linie w użyciu

  Światowy ranking

  1 mln (2011 r.)

  78 miejsce

  Telefony – telefony komórkowe

  Światowy ranking

  10 mln (2011 r.)

  77 miejsce

  System telekomunikacyjny

   

   

   

   

   

   

   

   

  Międzynarodowy kod telefoniczny

  Systemy telefonii międzynarodowej

  Ogólna ocena:  system telekomunikacyjny jest własnością państwa, oferowane usługi są na niskim poziomie, ale przeprowadzane są nowe inwestycje w celu  modernizacji całego systemu. Państwo w dalszym ciągu zachowuje monopol nad usługami telefonii stacjonarnej.

  Usługi telefonii komórkowej zostały zapoczątkowane w 1996 r. i od tamtej pory szybko się rozwijają.

  00218

   Satelitarne stacje naziemne: 4 Intelsat, NA Arabsat, NA intersputnik; podmorski kabel do Francji i Włoch, mikrofalowy przekaźnik radiowy do Tunezji i Egiptu, propagacja troposferyczna do Grecji, Medarabtel (w 2010 r.)

  Media

  Państwowe i prywatne stacje telewizyjne.

  Lokalne stacje telewizyjne działające w niektórych prowincjach.

  Satelitarne pan-arabskie stacje telewizyjne. Stacje radiowe finansowane przez państwo (2012 r.)

  Internet, kod kraju

  .ly

  Liczba serwerów internetowych

  Światowy ranking

  17 926 (2012 r.)

  121 miejsce

  Liczba użytkowników Internetu

  Światowy ranking

  353 900 (2009 r.)

  124 miejsce

  TRANSPORT

   

  Lotniska

  Światowy ranking

  144 (2012 r.)

  39 miejsce

  Lotniska z utwardzonymi pasami startowymi

  Razem: 64 (2012 r.)

  >3047m: 23

  2438 do 3047m: 7

  1524 do 2437m: 26

   914 do 1523m: 7

  < 914m: 1

  Lotniska z nieutwardzonymi pasami startowymi

  Razem: 80 (2012 r.)

  >3047m: 4

  2438 do 3047m: 3

  1524 do 2437m: 13

   914 do 1523m: 40

  < 914m: 20

  Lądowisko dla helikopterów (Heliport)

  2 (2012 r.)

  Rurociągi

  Kondensatu 882 km; gazu 3743 km; ropy naftowej 7005 km

  Drogi

  Drogi utwardzone

  Drogi nieutwardzone

  Światowy ranking

  Łącznie 100 024 km

  57 214 km

  42 810 km

  41 miejsce

  Marynarka handlowa

  Wg typu

   

   

   

   

   

   

   

  Światowy ranking

  Razem 23 jednostki (2010 r.)

  Cargo  - 2

  Transport chemikaliów - 4

  Transport skroplonego gazu - 3

  Transport ropy naftowej - 13

  Rollon/Rolloff - 1

  Kapitał zagraniczny: (Kuwejt - 1, Norwegia - 1)

  Rejestracja w innych krajach: 6 (Hong Kong – 1, Malta - 5)

  41 miejsce

  Porty i terminale naftowe

  Az-Zawijah

  Marsa al-Burayqah (Marsa al-Brega)

  Ra’s Lanuf

  Trypolis

  Oddziały wojskowe

  Uwaga: okres przejściowy, rząd podejmuje próby zbudowania nowej armii narodowej złożonej z byłych powstańców i członków armii.

  Wiek poboru do służby wojskowej (2012 r.)

  Od 18 lat dla obowiązkowej i dobrowolnej służby

  Liczba osób zdolnych do służby wojskowej (2010r.)

  Mężczyźni w wieku 16-49 lat: 1 511 144

  Kobiety w wieku 16-49 lat: 1 458 934

  Liczba osób osiągających wiek umożliwiający odbycie służby wojskowej rocznie.

  Mężczyźni; 59 547

  Kobiety; 57 070

  Wydatki wojskowe

  Światowy ranking

  3.1% PKB (2012 r.)

  39 miejsce

  Zagadnienia Międzynarodowe

   

  Spory międzynarodowe

   

  Do niezażegnanych sporów zaliczyć należy m. in.  libijskie roszczenia do 32 tys. km2 obszaru leżącego przy południowo-wschodnich granicach z Algierią. Różne grupy rebeliantów czadyjskich z regionu Aozou przebywa na terenach południowej Libii.

  Uchodźcy i przesiedleńcy

  Liczba osób przesiedlonych w wyniku wojny domowej pomiędzy siłami pro- i anty-kadafiowskimi osiąga 74000. Liczba ta nie obejmuje przesiedlonych obywateli państw trzecich (2012 r.)

  Handel ludźmi

  Libia jest krajem przeznaczenia i tranzytu dla kobiet i mężczyzn z Afryki subsaharyjskiej i Azji, wykorzystywanych do następujących celów:

  • przymusowego zatrudnienia
  • prostytucji
  • zatrudniania w Libii w charakterze robotników i pracowników domowych lub tranzytu do krajów europejskich, gdzie emigranci mogą być wykorzystywani do przymusowego zatrudnienia przez prywatnych pracodawców.
  • rekrutacji emigrantów przez prywatnych pracodawców do przymusowej pracy w gospodarstwach rolnych i do prac budowlanych.

   

  Libijski rząd nie spełnia minimalnych standardów i nie dokłada starań w celu eliminacji problemu handlu ludźmi. Władze nie podjęły żadnych wysiłków mających na celu pościg i karanie sprawców przestępstw handlu ludźmi bądź zapewnienia ochrony ofiarom tych przestępstw. Nie są prowadzone żadne publiczne kampanie lub szkolenia dla urzędników.

   

  Wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy

  Gospodarka libijska jest zdominowana przez przemysł naftowy. Sektor publiczny zatrudnia 85% siły roboczej. Międzynarodowe wskaźniki świadczą o trudnym środowisku biznesowym i słabej infrastrukturze. Pod względem międzynarodowej konkurencyjności Libia jest na 113 miejscu z listy obejmującej 144 krajów, na której Egipt plasuje się na 43 pozycji, a kraje Zatoki Perskiej (GCC) zajmują średnio 22 miejsce. W Libii istnieje duży potencjał rozwoju turystyki i usług. Kraj ten może służyć jako regionalny węzeł tranzytowy w kierunkach północ-południe oraz wschód-zachód.  Obecne władze podjęły prace nad wyeliminowaniem luk prawnych i poprawieniem nieścisłości  legislacyjnych w działaniach biznesowych poprzez racjonalizację przepisów. Wydatki publiczne, w szczególności płace i subsydia, muszą  zostać ograniczone w celu utrzymania ogólnej stabilności makroekonomicznej. Reforma sektora finansowego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorcom i prywatnemu biznesowi swobodnego dostępu do źródeł finansowania. Dzięki temu powinien nasilić się rozwój i dywersyfikacja sektora prywatnego, co wzmocni regionalną integrację; ta zaś z kolei ułatwi przepływ technologii, wiedzy i przedsiębiorczości. Rząd zamierza uruchomić specjalne programy kredytowe adresowane do sektora prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Władze pragną wzmocnić system AML-CFT (Anti-Money Laundering – Combating the Financing of Terrorism; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – walka z finansowaniem terroryzmu).

  Najważniejsze znaczenie dywersyfikacje ma stworzenie możliwości zatrudnienia w sektorze prywatnym oraz ograniczenie zależności of przemysłu naftowego. Na koniec 2010 r. stopa bezrobocia oficjalnie wynosiła 13.5%, przy czym bezrobocie wśród młodzieży szacowane było na 25 - 30%. Brak możliwości zatrudnienia bierze się z funkcjonowania gospodarki państwowej – kierowanej centralnie, niedopasowania umiejętności pracowników do wymagań sektora prywatnego oraz braku wydajności pracy, co doprowadziło w efekcie do ograniczenia popytu na zatrudnienie Libijczyków. Władze powinny wobec tego skupić się na reformach zarządzania, edukacji oraz szkolenia dla potrzeb sektora prywatnego. Z tego samego względu, inwestycje w tym sektorze są niezbędne do stworzenia zrównoważonego rynku zatrudnienia.

  Inwestycje w sektorze publicznym mogą stworzyć warunki sprzyjające dla sektora prywatnego pod warunkiem, że zostaną dobrze ukierunkowane oraz będą dobrze monitorowane, koncentrując się na jakości, a nie na ilości.

   

  Ostatnie  wydarzenia i wyzwania

  W ubiegłym roku, po odbiciu się od mocnego upadku w czasie rewolucji, libijska gospodarka osiągnęła niezwykłe tempo wzrostu. Bilans fiskalny zarejestrował duże nadwyżki, dzięki czemu wznowiono akumulację pokaźnych rezerw zewnętrznych. Bez względu na sytuację bezpieczeństwa zauważono znaczną poprawę w odbudowie infrastruktury i w prywatnym popycie. Oczekuje się, że oba te wskaźniki znacznie wzrosną w kolejnych latach.

  Podczas gdy libijskie perspektywy oparte na utrzymującym wysokim wzroście w najbliższym okresie są pozytywne, władze uznają, że kraj stoi w obliczu dużego wyzwania. Kluczowe priorytety władz to:

  • przebudowa instytucji państwowych
  • kompleksowe reformy fiskalne
  • wzmocnienie zarządzania krajowymi zasobami i bogactwami naturalnymi
  • zmniejszenie zależności rozwoju gospodarczego od produkcji ropy naftowej i gazu, poprzez rozwój sektora prywatnego

   

  Polityka Fiskalna

  Finanse publiczne w Libii są zależne głównie od przychodów generowanych przez przemysł naftowy i gazowniczy. Przywrócenie produkcji ropy naftowej i gazu do poziomu sprzed Rewolucji 17 Lutego spowodowało powstanie nadwyżki budżetowej o około 20% PKB, zarówno w 2012, jak i 2013 r., i to pomimo znacznego wzrostu wydatków bieżących. Wysokie i wciąż rosnące bezrobocie oraz brak bezpiecznego systemu socjalnego wymuszał wyższe wydatki publiczne, przeznaczane w szczególności na dotacje. Ponadto, fundusz płac w 2013 r. wzrósł w związku z wyższymi zarobkami w niektórych priorytetowych sektorach, takich jak sądownictwo, służby bezpieczeństwa oraz wskutek tworzenia nowych miejsc pracy w celu rozwiązania problemu niedopasowanej umiejętności zawodowej.

  Niemniej jednak władze chciałyby zahamować wzrost bieżących wydatków, aby przekierować  środki na edukację i budowę infrastruktury, które to obszary wspierają sektor prywatny. Władze libijskie są zdania, że rachunek dotacyjny zmniejszy się po wprowadzeniu reformy subsydiów i krajowego systemu identyfikacji osób, którego wdrożenie jest planowane m. in. w celu kontroli docelowych wydatków socjalnych. Płace w sektorze publicznym będzie można łatwiej opanować, gdy wygenerowane zostaną miejsca pracy w sektorze prywatnym. W celu zachowania stabilności budżetowej, władze libijskie są zainteresowane oznaczeniem średnioterminowych ram fiskalnych opartych na zasadach sprawiedliwości międzypokoleniowej w przydziale bogactw ropy naftowej. Władze oczekują od MFW porad w zakresie opracowywania możliwych do wprowadzenia reguł w odniesieniu do obecnych warunków oraz w zakresie reformy zarządzania finansami publicznymi. Ta strategia będzie obejmować:

  • zatrudnienie w sektorze publicznym
  • strukturę płac
  • reformę systemu dotacji
  • ustanowienie i ukierunkowanie systemu ubezpieczeń społecznych

  Dodatkowo strategia powinna wyznaczyć mapę drogową w celu ustanowienia bądź zwiększenia zdolności w zakresie:

  • opracowania budżetu
  • zarządzania środkami pieniężnymi
  • transparentności rachunków fiskalnych

  Kursy walut

  Akumulacja znacznych zagranicznych rezerw walutowych odegrała kluczową rolę w złagodzeniu skutków zawirowań politycznych w latach 2011 – 2012, dzięki czemu utrzymało się zaufanie do waluty krajowej. Przywrócenie eksportu ropy w 2012 r. pozwoliło osiągnąć 35% nadwyżkę PKB, co z kolei pozwoliło wznowić akumulację rezerw.

  Silna pozycja dinara libijskiego w stosunku do SDR stanowi silną kotwicę monetarną. Władze libijskie potwierdzają, że kurs dinara libijskiego, w oparciu o zmodyfikowaną metodologię CGER, jest nieco zawyżony. Jednak MFW jest zdania, iż należy ostrożnie traktować szacunki typu CGER, jako podstawę do określenia docelowych kursów walutowych. Istotną sprawą dla eksporterów jest utrzymanie się odpowiednio wysokiego kursu dinara libijskiego, jednak jego oszacowanie pozostaje niepewne w obecnej sytuacji gospodarczej i sytuacji bezpieczeństwa oraz w odniesieniu do przyszłych cen ropy i nowych odkryć. W związku z powyższym władze libijskie dostrzegają zasadność analizowania alternatywnych scenariuszy związanych z kolejnymi odkryciami ropy naftowej i kształtowania się cen, kiedy rozważają problemy związane ze sprawiedliwością międzypokoleniową oraz bieżącym wydobyciem ropy naftowej na odpowiednim poziomie.

   

  Rozwój i polityka finansowa

  Centralny Bank Libii podjął kroki w celu wdrożenia podwójnego systemu bankowego. System bankowy zgodny z szarijatem oraz konwencjonalny system bankowy. Poprzez swoje działania CBL chciałby nie zakłócać pośrednictwa bankowego ani podważać wkładu sektora finansowego w dywersyfikacji rozwoju gospodarczego. Centralny Bank Libii uchwalił szereg procedur zapobiegających prowadzeniu nielicencjonowanych usług finansowych (np. agencje wymiany i transferu) i dąży do przeprowadzenia szerszej reformy sektora finansowego, w celu umocnienia swoich rozporządzeń i systemu nadzoru. Jak dotąd kondycja banków była dobra, pomimo pewnego pogorszenia się jakości aktywów podczas konfliktu, ale znaczny poziom rezerw pomógł w złagodzeniu negatywnych skutków ograniczeń w płynności finansowej i wpływu sankcji.

   

  Reformy strukturalne sprzyjające integracji społecznej

  Obecne władze libijskie przywiązują dużą wagę do dywersyfikacji gospodarczej oraz tworzenia miejsc pracy przez sektor prywatny. W celu dostosowania wydatków odpowiadającego tym wyzwaniom, rząd zamierza uruchomić programy finansowe, które ułatwią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów. Prowadzone są prace nad zmianą ustawodawstwa, zmierzające do usunięcia luk prawnych. Uproszczenie regulacji prawnych ma na celu ułatwienie funkcjonowania środowisku biznesowemu.

   

   

   

   

  Libia : Wybrane Wskaźniki Ekonomiczne i Finansowe

  (Kwota = SDR 1.123.7 mln.

  Ludność: 6.36mln, szacunki z 2010r. 

  PKB na mieszkańca: USD 13.700, szacunki z 2010r.

  Stopa ubóstwa: brak danych

  Główny eksport: Ropa naftowa

  Roczna zmiana procentowa, chyba że wskazano inaczej

   

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Dochód narodowy i ceny

   

  szacunki

  szacunki

  prognoza

  Realny PKB

  5.0

  -62.1

  104.5

  20.2

  10.1

  nie-węglowodory

  6.1

  -52.5

  43.7

  24.5

  19.5

  Węglowodory

  4.0

  -72.0

  211.4

  16.7

  2.0

  Nominalny PKB w mld libijskich dinarów

  94.7

  42.5

  103.3

  120.3

  126.1

  Nominalny PKB w mld USD

  74.8

  34.7

  81.9

  94.6

  98.7

  Per capita PKB w tys. USD

  11.7

  5.5

  12.8

  14.5

  14.9

  Wskażnik cen towarów i usług, Inflacja

           

  Średni okres

  2.5

  15.9

  6.1

  2.0

  5.2

  Koniec okresu

  3.3

  26.6

  -3.7

  6.9

  3.8

  (w procentach PKB)

  Inwestycje i oszczędności

           

  Inwestycje brutto

  39.6

  20.0

  16.5

  20.9

  23.4

  Publiczne

  23.6

  7.6

  4.9

  9.9

  12.4

  Prywatne

  16.0

  12.4

  11.6

  11.0

  11.0

  Oszczędności krajowe brutto

  59.1

  29.2

  52.4

  47.2

  41.5

  Publiczne

  34.5

  -7.2

  26.2

  30.0

  26.5

  Prywatne

  24.6

  36.3

  26.2

  17.2

  15.0

  Saldo oszczędności inwestycji

  19.5

  9.1

  35.9

  26.3

  18.1

  (w procentach PKB)

  Finanse rządu centralnego

           

  w tym przychody

  64.9

  50.3

  72.3

  72.9

  70.4

  Węglowodory

  58.8

  47.8

  69.2

  69.5

  55.4

  Wydatki i wierzytelności, w tym

  56.1

  65.7

  51.5

  53.7

  57.4

  wydatki inwestycyjne

  25.6

  8.2

  5.3

  10.8

  13.5

  Bilans ogólny

  8.9

  -15.4

  20.8

  19.2

  13.0

  Bilans nie-węglowodory

  -50.0

  -63.2

  -48.4

  -50.3

  -53.4

  Bilans nie-węglowodory w procentach nie-węglowodory PKB

  -139.6

  130.6

  188.7

  187.2

  164.4

  (zmiany  procentowe w stosunku do rezerwy pieniężnej z początku roku)

  Pieniądze i kredyt

           

  Pieniądze i quasi-pieniądze

  3.6

  25.0

  11.5

  …..

  …..

  Kredyt netto dla rządu

  -26.6

  18.5

  -24.8

  …..

  …..

  Kredyt dla gospodarki

  4.1

  -2.6

  4.5

  …..

  …..

  (w mld. USD; chyba że wskazano inaczej)

  Bilans płatniczy

           

  Eksport, w tym

  46.8

  19.1

  62.2

  64.6

  62.5

  Węglowodory

  45.4

  18.7

  61.0

  63.1

  60.6

  Import

  24.6

  11.2

  25.7

  30.5

  34.2

  Saldo dochodów

  0.0

  0.1

  -0.1

  -0.8

  -1.1

  Bieżące transfery netto

  -1.8

  -0.4

  -1.0

  -1.3

  -1.4

  Saldo obrotów bieżących

  14.6

  3.2

  29.4

  24.9

  17.8

  (jako procent PKB)

  19.5

  9.1

  35.9

  26.3

  18.1

  Ogólny bilans

  4.5

  6.0

  16.9

  18.2

  12.8

  (jako procent PKB)

  6.1

  17.2

  20.7

  19.2

  13.0

  Rezerwy

           

  Razem aktywa zagraniczne (w tym inwestycje LIA, Libyan Investment Authority), w tym

  171.5

  176.9

  190.3

  208.7

  221.9

  Oficjalne rezerwy Gross

  101.8

  111.6

  124.5

  142.7

  155.5

  W miesiącach przyszłorocznych importu

  78.3

  41.6

  39.1

  40.0

  37.6

  Kurs wymiany

           

  Oficjalny kurs wymiany (LYD/USD, średnia okresowa)

  1.27

  1.22

  1.26

  1.27

  1.28

  Realny efektywny kurs walutowy (zmiana w procentach)

  -0.3

  6.4

  …..

  …..

  …..

  Wydobycie ropy naftowej (milionów baryłek dziennie - mln.b/d), w tym

  1.69

  0.48

  1.45

  1.70

  1.73

  Eksport

  1.35

  0.38

  1.28

  1.36

  1.38

  Ceny ropy naftowej (USD/BBL)

  79.0

  104.0

  105.0

  102.6

  97.6

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: