close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA NIGRU

 •  Niger                 
        

  Historia.

  Obszar obecnego Nigru był zamieszkany od górnego paleolitu. Postępujące od III tysiąclecia p.n.e. pustynnienie obszaru Sahary spowodowało migrację na południe, ku dolinie rzeki Niger, początkowo ludów rolniczych, potem pasterzy bydła utożsamianych z Fulanami. Ich miejsce zajmowali napływający od początku I tysiąclecia n.e. z północnego wschodu Tuaregowie, biali koczownicy hodujący dromadery. Od IV w. rozwijali oni karawanowy handel transsaharyjski (złoto, miedź, sól, proso). Południe Nigru stanowiło peryferie i obszar ścierania się wpływów 3 ośrodków politycznych: Songhaju od zachodu, Kanem (później Bornu) od wschodu i Hausa od południa. Po upadku Songhaju (pokonanego 1591 r. przez Maroko) na terenie Nigru schronił się odłam Songhajów — lud Dżerma. Hausa utworzyli liczne miasta-państwa na obszarze obecnej północnej Nigerii, a upadek Mali ułatwił im ekspansję ku północy, na południowe tereny współczesnego Nigru. Państwo Kanem powstało z koalicji plemion z okolic jeziora Czad. Kontrolę nad nim przejął napływający tam od XII w. lud Kanuri. Od VII w. następowała powolna islamizacja obszaru Nigru (z czym wiązało się rozpowszechnienie niewolnictwa). Islamizacja objęła najpierw Tuaregów, którzy od XI w. kolonizowali Air, gdzie w 1405 r. założyli sułtanat ze stolicą w Agades. Susza w latach 1735–56 ułatwiła im dalszą ekspansję na południe. Na początku XIX w. muzułmański reformator, Usman dan Fodio, założył sułtanat Fulanów w Sokoto (północna Nigeria) i pod hasłem świętej wojny podporządkował miasta-państwa Hausa (część mieszkańców uszła na teren dzisiejszego Nigru).

  Pierwszym Europejczykiem, który dotarł na tereny obecnego Nigru, był Szkot M. Park (początek XIX w.), ale najobfitszą dokumentację zebrał Niemiec H. Barth (1850–55 r.). Na konferencji w Berlinie (1884–85 r.) obszar ten został włączony do francuskiej strefy wpływów, a konwencja francusko-brytyjska z 1890 r. wytyczyła jego granicę z brytyjską Nigerią. Francja podpisała traktaty z niektórymi lokalnymi władcami, a w 1899 r. dokonała zbrojnego podboju pozostałego terytorium, pokonując m.in. Rabiha, sudańskiego wodza, zdobywcę Bornu (1893 r.). Zdecydowany opór stawili Tuaregowie — Francuzi zajęli Agades dopiero w 1904 r., a w latach 1916–17 musieli ponownie stawić czoło ich powstaniu. W 1900 r. na obszarze Nigru utworzono francuską administrację wojskową, w 1920 r. zastąpioną rządami cywilnymi. W 1911 r. terytorium włączono do Francuskiej Afryki Zachodniej, w której składzie w 1922 r. powołano odrębną kolonię Niger. W 1940 r. kolonia pozostała pod kontrolą Vichy, ale w 1942 r. przejęli ją Wolni Francuzi gen. Ch. de Gaulle’a. W 1946 r. Niger został przekształcony w terytorium zamorskie w składzie Unii Francuskiej, a jego reprezentanci zasiedli w parlamencie w Paryżu. Na mocy ustawy z 1957 r. terytorium uzyskało autonomię, parlament i rząd. W referendum 1958 r. mieszkańcy Nigru wypowiedzieli się za autonomią wewnętrzną w ramach Wspólnoty Francuskiej, wbrew ekipie rządzącej, która domagała się natychmiastowej niepodległości kraju. 18 XII 1958 r. powstała autonomiczna Republika Nigru, na czele rządu stanął H. Diori z Nigerskiej Partii Postępowej (PPN), założonej w 1946 r. jako sekcja Afrykańskiego Zrzeszenia Demokratycznego (działającego od 1946 r. we Francuskiej Afryce Zachodniej).

  3 VIII 1960 r. ogłoszono pełną niepodległość Nigru, który niezwłocznie przystąpił do ONZ. W tym samym roku wprowadzono rządy jednopartyjne PPN, a jej przywódca Diori (któremu sprzyjała Francja) został wybrany na prezydenta (reelekcje w 1965 i 1970 r.). Jednak od 1968 r. w Nigrze panowała susza (szczególnie dotkliwa w latach 1973–74) i w 1974 r. prezydent Diori, oskarżany o nieudolność i korupcję, został obalony i uwięziony przez podpułkownika S. Kountché, który wprowadził dyktaturę wojskową i rządził krajem jako przewodniczący Najwyższej Rady Wojskowej. Stabilizacja wewnętrzna, dobre stosunki z Francją i dochody z nowo uruchomionej eksploatacji uranu nie wystarczyły do znaczącego podniesienia poziomu życia ogółu społeczeństwa. Trwały walki z Tuaregami. W 1985 r. wydalono z kraju wszystkie klany Tuaregów uznane za „nie-nigerskie”. Kountché utrzymał się u władzy (mimo dokonanych na niego zamachów w 1976 i 1983 r.) do śmierci w 1987 r. Jego miejsce zajął szef sztabu armii, gen. A. Saibou, który w 1989 r. wprowadził nową konstytucję, przywrócił rządy cywilne, utworzył Ruch Narodowy na rzecz Rozwoju Społecznego (NDS,  jako jedyną legalną partię w Nigrze) i został wybrany na jej szefa, a potem na prezydenta państwa. Wskutek oporu niezadowolonych (strajk generalny, demonstracje studenckie, powstanie Tuaregów), wprawdzie krwawo tłumionego, w 1991 r. przywrócono wielopartyjność i zwołano Konferencję Narodową, która powołała rząd tymczasowy. W 1992 projekt konstytucji został zatwierdzony w referendum.

  Wybory prezydenckie w 1993 r. wygrał M. Ousmane z Konwencji Demokratycznej i Społecznej (CDS), wchodzącej w skład koalicji Sojuszu Sił Przemiany (AFC), która zwyciężyła też w wyborach parlamentarnych. Koalicja rozpadła się, a konflikt prezydenta Ousmane ze Zgromadzeniem Narodowym pogłębił się po wygraniu przez MNSD (dawny MNDS) przedterminowych wyborów w 1995 r. i utworzeniu przez tę partię koalicji rządowej. W styczniu 1996 r. junta wojskowa obaliła prezydenta, zawiesiła konstytucję i działalność partii politycznych oraz rozwiązała parlament i rząd. Władzę objęła Rada Ocalenia Narodowego z podpułkownikiem I.B. Mainasssara na czele, który jeszcze w tym samym roku wprowadził nową konstytucję (rozszerzającą uprawnienia prezydenta), utworzył partię p.n. Związek Niezależnych na rzecz Odnowy Demokracji (UNIRD) oraz wygrał wybory prezydenckie, a jego partia — wybory parlamentarne. Mainassara zginął w kolejnym wojskowym zamachu stanu (w kwietniu 1999 r.), rządy przejęła wówczas Rada Pojednania Narodowego, a szefem państwa został stojący na jej czele mjr D.M. Wanké, dowódca Gwardii Prezydenckiej. Rada wprowadziła nową konstytucję (ograniczającą kompetencje prezydenta na rzecz parlamentu i rządu) i przekazała rządy cywilom.

  Wybory prezydenckie w 1999 r. wygrał Tandja Mamadou z MNSD, a parlamentarne — jego partia, która jednak nie uzyskała bezwzględnej większości i utworzyła rząd koalicyjny z CDS. Sukcesem nowych władz było rozbrojenie powstańców wywodzących się spośród Tuaregów i Tubu (2000 r.) oraz uzyskanie pożyczek od instytucji międzynarodowych. Opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna (12 partii) skupiła się w koalicji p.n. Koordynacja Sił Demokratycznych (CFD) z M. Issoufou na czele (przewodniczący Nigerskiej Partii na rzecz Demokracji i Socjalizmu–Tarayya), dążącej do obalenia rządu. W kraju zaczęły rosnąć wpływy islamistów. Odżył konflikt graniczny z Beninem (incydenty w maju i sierpniu 2000 r.). Wybory w 2004 r. (lokalne, prezydenckie i parlamentarne) przyniosły zwycięstwo dotychczasowemu prezydentowi i popierającym go partiom: Tandja Mamadou został wybrany na 2. kadencję. Rząd zaprzeczył, by w kraju istniało dalej niewolnictwo; z tego względu odwołano ceremonię, w trakcie której miano wyzwolić 7000 niewolników; w 2007 r. Ruch na Rzecz Sprawiedliwość, nowa grupa zbrojna, złożona głównie z Tuaregów, zdestabilizował sytuację na północy kraju atakując cele wojskowe i cywilne. W maju 2009 r. w Nigrze rozpoczął się kryzys polityczny z powodu planów prezydenta Tandji dotyczących wydłużenia jego drugiej kadencji i zniesienia kadencyjności szefa państwa w ogóle. W wyniku przeprowadzonego wbrew decyzji sądu referendum, do ustawy zasadniczej wprowadzone zostały stosowne poprawki. Zmiana prawa spowodowała krytykę ze strony opozycji i społeczności międzynarodowej. W kraju rozpoczęły się protesty społeczne. Po porażce rozmów negocjacyjnych pod egidą ECOWAS, w lutym 2010 r. wojsko dokonało zamachu stanu, obalając prezydenta Tandję Mamadou. Władzę w kraju przejęła junta wojskowa na czele z Salou Djibo.

  Junta wojskowa ogłosiła jednakże plan powrotu do rządów cywilnych. W październiku 2010 r. w kraju odbyło się referendum konstytucyjne, a w styczniu 2011 r. demokratyczne wybory. W ich wyniku nowym prezydentem republiki wybrany został wieloletni lider opozycji Mahamadou Issoufou, który objął urząd 7 kwietnia 2011 r.

  Źródło: Internetowe wydanie Encyklopedii PWN 2010 r.

   Powierzchnia;

   

  Ogólna:

  1.267.000 km2

  Ląd

  1.266.700 km2

  Woda

  300 km2

  Powierzchnia – porównanie

  4 razy większa od Polski

  Granica lądowa – ogółem

  5.697 km

  Wspólne granice państwa

   

  Algieria

  956 km

  Benin

  266 km

  Burkina Faso

  628 km

  Czad

  1175 km

  Libia

    354 km

  Mali

    821 km

  Nigeria

  1497

  Linia brzegowa

  0 km

  Klimat

  Pustynny, głównie gorący i suchy, tropikalny na skrajnym południu

  Ukształtowanie terenu

  Głównie pustynne równiny i wydmy, płaskie lub faliste równiny na południu, wzgórza na północy

  Skrajne wysokości:

  Najniższy punkt

  Najwyższy punkt

   

  Rzeka Niger 200 m

  Baguezane 2022 m n.p.m.

  Zasoby naturalne

  Uran

  Węgiel

  Rudy żelaza

  Cyna

  Fosforany

  Złoto

  Molibden

  Gips

  Sól

  Ropa naftowa

  Grunty

  Grunty orne                         11.79%

  Uprawy trwałe                    0.05%

  Inne                                      88.16% (2011)

  Nawadniane grunty 736.6 km2 (2005)       

  Odnawialne zasoby wodne

  33.6 km3 (2011)

  Zagrożenia naturalne

  Powtarzające się susze

  Środowisko – aktualne zagadnienia

  Nadmierny wypas, erozja gleby, wycinanie lasów, pustynnienie, pierwotna fauna (np. słonie, hipopotam, żyrafy i lwy) zagrożona z powodu niszczenia siedlisk i kłusownictwo.

  Środowisko naturalne / umowy międzynarodowe

  w których Niger jest stroną:

   

   

   

   

   

   

   

  Podpisane, ale nieratyfikowane

  Różnorodność biologiczna

  Zmiany klimatyczne

  Protokół z Kioto

  Pustynnienie

  Gatunki zagrożone

  Modyfikacja środowiska

  Składowanie odpadów niebezpiecznych

  Ochrona warstwy ozonowej

  Ochrona terenów bagiennych

  Prawo morskie

  Geografia - uwagi

  Jeden z najgorętszych krajów świata, północne tereny w 4/5 zajmują pustynie, tereny południowe to głównie sawanna, odpowiednia dla hodowli zwierząt i rolnictwa (w ograniczonym zakresie). Kraj bez dostępu do morza.

  Grupy etniczne

  Hausa 55.4%,

  Dżerma Sonrai 21%

  Tuaregowie 9.3%

  Fulanie 8.5%

  Kanouri Manga 4.7%

  inne 1.2% (2001)

  Języki

  francuski (urzędowy),

  Hausa

  Dżerma

  Religie

  Islam 80%;

  Inne (w tym wierzenia lokalne i chrześcijaństwo)

  Ludność

  16.899.327 (spis z lipca 2013 r.)

  Pod względem liczby ludności Niger zajmuje

  64 miejsce na świecie

  Struktura wiekowa

  0 – 14 lat

  15 – 24 lat

  25 – 54 lat

  55 – 64 lat

  65 – plus

  wg szacunków z 2013 r.

  50% (M 4.261.662; K 4.183.112)

  18.2% (M 1.519.241; K 1.557.267)

  25.9% (M 2.188.451; K 2.194.606)

    3.3% (M 283.955; K 265.460)

    2.6% (M 226.454; K 219.119)

   

   

   

  Mężczyzn                                                          Niger 2013                                                                       Kobiet

  Ludność (mln)                                                        Grupa wieku                                                Ludność (mln)

   

   

   

  Średnia wieku (wg szacunków z 2013 r.)

  Łącznie 15 lat

  Mężczyźni 14,9

  Kobiety 15,1

  Przyrost naturalny (wg szacunków z 2013 r.)

  w światowym rankingu

  3,32%

  6 miejsce

  Przyrost naturalny (wg szacunków z 2013 r.)

  w światowym rankingu

  46,84 urodzeń na 1000 osób

  1 miejsce

  Stopa zgonów (szacowanie 2013 r.)

  w światowym rankingu

  13,07 zgonów na 1000 osób

  21 miejsce

  Wskaźnik migracji netto (wg szacunków z 2013r.)

  W światowym rankingu

  -0,6 migrujących na 1000 osób

  139 miejsce

  Wskaźnik urbanizacji (2011)

  poziom urbanizacji (2010 – 2015)                               

  Ludność miejska 17,8% ogółu ludności

  4,91% rocznie

  Główne obszary miejskie

  Liczba ludności (2009 r.)

  Niamey (stolica)

  1,004 mln

  Proporcja płci

  Niemowlęta 1,03 M / K

  0 – 14 lat 1,02 M / K

  15 – 24 lat 0,98 M / K

  25 – 54 lat 1 M / K

  55 – 64 lat 1,7 M / K

  65 + lat 1,03 M / K

  Całkowita liczba ludności 1,01 M / K (2013 r.)

  Średni wiek matki przy pierwszym porodzie

  18 lat (2006 r.)

  Współczynnik śmiertelności matek

  w rankingu światowym

  590 zgonów / 100 tys. urodzeń (2010 r.)

  14 miejsce

  Współczynnik śmiertelności niemowląt

   

   

  w rankingu światowym

  Łącznie 87,98 zgonów / 1000 urodzeń

  M 92,64 zgonów / 1000 urodzeń

  K 83,17 zgonów / 1000 urodzeń

  7 miejsce

  Średnia wieku przy urodzeniu

   

   

  w rankingu śmiertelności

  Dla całkowitej liczby ludności 54,34, lat

  M 53,17 lat

  K 55,55 lat

  207 miejsce

  Współczynnik dzietności (2013 r.)

  w rankingu śmiertelności

  7,03 urodzeń/ kobieta

  1 miejsce

  Poziom rozpowszechniania antykoncepcji

  13,9% (2012 r.)

  Wydatki na ochronę zdrowia

  w rankingu światowym

  5,3% PKB (2011 r.)

  128 miejsce

  Średnia liczba lekarzy (2008 r.)

  0,019 lekarzy / 1000 osób

  Średnia liczba łóżek szpitalnych (2005 r.)

  0,31 łóżka / 1000 osób

  Woda pitna – zasięg (2010 r.)

  Uzdatniona;

  Obszar miejski 100% ludności

  Obszar wiejski 39% ludności

  Razem 49% ludności

  Nieuzdatniona;

  Obszar miejski 0% ludności

  Obszar wiejski 61% ludności

  Łącznie 51% ludności

  dostęp do szpitali (lepszych) (2010 r.)

   

   

  dostęp do szpitali (gorszych)

  Obszar miejski 34% ludności

  Obszar wiejski 4% ludności

  Łącznie 9% ludności

  Obszar miejski 66% ludności

  Obszar wiejski 96% ludności

  Łącznie 91% ludności

  Poziom występowania u dorosłych HIV / AIDS

  w rankingu światowym

  0,8% (wg szacunków z 2009 r.)

  56 miejsce

  Liczba ludności z HIV / AIDS (szacunki z 2009 r.)

  w rankingu światowym

  61 tys.

  24 miejsce

  zgony – HIV / AIDS (szacunki z 2009 r.)

  w rankingu światowym

  4300

  42 miejsce

  Główne choroby zakaźne

  Uwaga; wysoce patogenetyczna odmiana ptasiej grypy H5N1 została zidentyfikowana w tym kraju, co stwarza znikome zagrożenia bardzo rzadkich przypadkach wśród obywateli USA, którzy maja bliski kontakt z ptakami. (2013 r.)

  Stopień ryzyka bardzo wysoki;

  • Gastryczne bądź choroby przenoszone drogą wodną: biegunka, zapalenia wątroby typu A i E oraz tyfus,
  • Choroby przenoszone (pasożytnicze): malaria i gorączka Denga.
  • Choroby kontaktu ze skażoną wodą: schistosomatoza.
  • Choroby układu oddechowego: meningokokowe zapalenie opon mózgowych.
  • Choroby kontaktu z zakażonymi zwierzętami: wścieklizna

  Wydatki na oświatę (2011 r.)

  w rankingu światowym

  4,5% PKB

  94 miejsce

  Umiejętność czytania (2005 r.)

  Umiejętność czytania i pisania wśród populacji 15 latków (i wyżej) 42,9% ludności, w tym: M 42,9%, K 15,1%

  zatrudnienie dzieci (2006 r.)

  W wieku od 4 – 14 lat 1,557 mln – 43%

  Bezrobocie (2001 r.)

   

   

   

  w rankingu światowym

  Wiek 15 – 24

  Łącznie 3,2%

  M 4%

  K 1,7%

  137 miejsce

   

  Rząd

   

  Nazwa kraju:

  Konwencjonalna forma długa

  Konwencjonalna forma krótka

  Lokalna forma długa

  Lokalna forma krótka

   

  Republika Nigru

  Niger

  République du Niger

  Niger

  Ustrój polityczny

  Republika

  Stolica

  Niamey

  Podział administracyjny

  8 regionów

  1. Agadez
  2. Diffa
  3. Dosso
  4. Maradi
  5. Niamey
  6. Tahoua
  7. Tillaberi
  8. Zinder

  Niepodległość

  3 sierpnia 1960 r. (kolonia francuska)

  Święto Narodowe

  Dzień Republiki, 18 grudzień (1958 r.)

  Uwaga; upamiętnia powstanie Republiki Nigru, co miało miejsce przed ogłoszeniem niepodległości od Francji w 1960 r.

  Konstytucja

  Przyjęta 31 października 2010 r.

  System prawny

  System prawny: mieszany cywilny (na podstawie francuskiego prawa cywilnego), prawo islamskie i prawo zwyczajowe

  Prawo międzynarodowe i uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych

  Nie złożono deklaracji MTS

  Niger akceptuje jurysdykcję MTK

  Prawo wyborcze

  Powszechne od 18 lat

  Władza Wykonawcza

  Głowa Państwa

   

  Szef Rządu

   

   

   

  Rada Państwa

   

  Wybory

   

   

  Prezydent ISSOUFOU Mahamadu (od 7 kwietnia 2011 r.).

  Premier RAFINI Brigi (od 7 kwietnia 2011r.), mianowany przez prezydenta, udział w niektórych obowiązkach wykonawczych z prezydentem.

  Rada Państwa składa się z 26 członków mianowanych przez prezydenta.

  Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na okres pięciu lat (z możliwością przedłużenia o drugą kadencję). Aby zostać wybranym prezydentem,  kandydat musi uzyskać większość głosów.

  Władza ustawodawcza

  Jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe, w którym zasiada 113 członków wybieranych bezpośrednio w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. (Ostatnie wybory odbyły się w dniu 31 stycznia 2011 r).

  Władza sądownicza

   

   

   

  Najwyższe Sądy

  • Trybunał Konstytucyjny (7 sędziów)

  Sędziowie Sądu Konstytucyjnego mianowani są przez prezydenta na 6 letnią kadencję, bez możliwości przedłużenia o drugą kadencję;

  • Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości (7 członków), wybierany jest spośród członków władz ustawodawczych i sądowniczych na 5 letnią kadencję.

  Sądy podległe

  • Sąd Kasacyjny
  • Rada Państwa
  • Trybunał Finansów
  • Różne trybunały i wyspecjalizowane zwyczajowe sądy.

  Członkowstwo w organizacjach międzynarodowych

  ACP, AfDB, AU, CD,ECOWAS,EITI, Entente, FAO, FZ,G-77,IAEA, IBRD, ICAO,ICRM, IDA,IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO,ITU,ITUC (NGOs), MIGA, MONUSCO, NAM, OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU,WADB, WAEMU, WCO, WFTU(NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO  

   

  Gospodarka

   

  PKB (wg parytetu siły nabywczej)

  Uwaga; dane są w USD (2012)

   

  w rankingu światowym

  13 mld USD w 2012 r.

  12,99 mld USD w 2011 r.

  11,74 mld USD w 2010 r.

  145 miejsce

  PKB (liczony wg oficjalnego kursu)

  6.575 mld USD w 2012 r.

  PKB (wg tempa wzrostu)

   

   

  w rankingu światowym

  11,2% w 2012 r.

  2,2% w 2011 r.

  10,7% w 2010 r.

  4 miejsce

  PKB (per capita)

   

   

  w rankingu światowym

  800 USD w 2012 r.

  800 USD w 2011 r.

  800 USD w 2010 r.

  221 miejsce

  Oszczędności krajowe brutto

   

   

  w rankingu światowym

  30,6% PKB w 2012 r.

  26,5% PKB w 2011 r.

  21,5% PKB w 2010 r.

  23 miejsce

  Wykorzystanie PKB w 2012 r.

  Konsumpcja gospodarstw domowych 67,9%

  Wydatki rządowe 18%

  Inwestycje w trwały kapitał 56,1%

  Inwestycje w inwentarz 0%

  Eksport towarów i usług 24%

  Import towarów i usług -66%

  PKB (Podział na sektory, 2012 r.)

  Rolnictwo 39,6%

  Przemysł 17,1%

  Usługi 43,2%

  Rolnictwo – Produkty

  Fasolka, bawełna, orzeszki ziemne, proso, sorgo, maniok (tapioka), ryż, bydło, owce, kozy, wielbłądy, osły, konie, drób.

  Przemysł

  Wydobycie uranu, cement, cegły, mydło, tekstylia, przetwórstwo żywności, chemia, ubojnie

  Tempo wzrostu produkcji przemysłowej

  w rankingu światowym

  12,6% w 2012 r.

  5 miejsce

  Siła robocza

  w rankingu światowym

  4,688 mln w 2012 r.

  83 miejsce

  Siła robocza wg zawodu

  Rolnictwo 90% (2006 r.)

  Przemysł 6%

  Usługi 4%

  Stopa bezrobocia

  Nie dotyczy%

  Ludność poniżej granicy ubóstwa

  63% 1993 r.

  Dochody gospodarstw domowych lub procentowy udział w konsumpcji

  Najniższe   10%: 3,7%

  Najwyższe 10%: 28,5%

  Budżet

  Dochody 1,698 mld USD

  wydatki 1,871 mld USD (2012r .)

  Podatki i inne przychody

  w rankingu światowym

  25,8% PKB (2012 r.)

  121 miejsce

  Nadwyżka budżetowa (+) lub deficyt (-)

  w rankingu światowym

  -2,6% PKB (2012 r.)

  103 miejsce

  Stopa inflacji (ceny konsumpcyjne)

   

  w rankingu światowym

  0,5% (2012 r.)

  -2,9% (2011 r.)

  8 miejsce

  Bank Centralny - stopa dyskontowa

   

  w rankingu światowym

  4,25% (31 grudnia 2009 r.)

  4,75% (31 grudnia 2008 r.)

  74 miejsce

  Bank Handlowy-Główna stopa oprocentowania kredytu

  w rankingu światowym

  4% (31 grudnia 2012 r.)

  4,3% (31 grudnia 2011 r.)

  166 miejsce

  Depozyty płatne na żądanie (Narrow Money)

   

  w rankingu światowym

  1,284 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  939,7 ml USD (31 grudnia 2011 r.)

  142 miejsce

  Depozyty płatne na żądanie (Broad Money)

   

  w rankingu światowym

  1,201 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  1,171 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  163 miejsce

  Zasoby kredytów krajowych

   

  w rankingu światowym

  915 mln USD (31 grudnia 2012 r.)

  825,3 mln USD (31 grudnia 2011 r.)

  161 miejsce

  Rynkowa wartość notowań na giełdzie

  Nie dotyczy

  Saldo rachunku obrotów bieżących

   

  Światowy ranking

  1,628 mld USD (2012 r.)

  1,697 mld USD (2011 r.)

  130 miejsce

  Eksport

   

  w rankingu światowym

  1,389 mld USD (2012 r.)

  1,233 mld USD (2011 r.)

  149 miejsce

  Eksport – towary

  Rudy uranu, bydło, fasolka, cebula

  Eksport – partnerzy (2012 r.)

  Nigeria 41%

  USA 17%

  India 14,1%

  Włochy 8,5%

  Chiny 7,7%

  Ghana 5,7%

  Import

   

  w rankingu światowym

  2,328 mld USD (2012 r.)

  2,217 mld USD (2011 r.)

  159 miejsce

  Import – towary

  Żywność, maszyny, pojazdy i części zamienne, ropa naftowa, zboża

  Import – partnerzy (2012r.)

  Francja 14,2%

  Chiny 11,1%

  Polinezja Francuska 9,9%

  Nigeria 9,7%

  Togo 5,5%

  Dług – zewnętrzny

   

  w rankingu światowym

  1,543 mld USD (31 grudnia 2012 r.)

  1,408 mld USD (31 grudnia 2011 r.)

  149 miejsce

  Kursy walut

  Wspólna waluta używana w 14 krajach afrykańskich w ramach „Coopération Financière en Afrique Central”

  Frank (CFA/XAF) w stosunku do USD

  510,53 (2012 r.)

  471,87 (2011 r.)

  495,28 (2010 r.)

  472,19 (2009 r.)

  447,81 (2008 r.)

  Rok fiskalny

  Rok kalendarzowy

   

   

  ENERGIA

   

  Energia elektryczna – produkcja

  w rankingu światowym

  210 mln kWh (2009 r.)

  178 miejsce

  Energia elektryczna – zużycie

  w rankingu światowym

  695,3 mln kWh (2009 r.)

  158 miejsce

  Energia elektryczna – eksport

  w rankingu światowym

  0 kWh (2010 r.)

  109 miejsce

  Energia elektryczna – import

  w rankingu światowym

  500 kWh (2010 r.)

  77 miejsce

  Energia elektryczna –generowana moc

   

  w rankingu światowym

  145 tys. kW (2009 r.)

   

  158 miejsce

  Energia elektryczna – pozyskiwana z paliw kopalnianych

  w rankingu światowym

  100% całkowitej mocy zainstalowanej (2009 r.)

   

  28 miejsce

  Energia elektryczna – pozyskiwana z paliw nuklearnych

  W rankingu światowym

  0% całkowitej mocy zainstalowanej (2009 r.)

   

  148 miejsce

  Energia elektryczna – pozyskiwana z elektrowni wodnych

  W rankingu światowym

  0% całkowitej mocy zainstalowanej (2009 r.)

   

  187 miejsce

  Energia elektryczna – pozyskiwana z innych źródeł odnawialnych

  W rankingu światowym

  0% całkowitej mocy zainstalowanej (2009 r.)

   

  165 miejsce

  Ropa naftowa

  W rankingu światowym

  6,712  b/d (2011 r.)

  85 miejsce

  Ropa naftowa - eksport

  W rankingu światowym

  0 b/d (2009 r.)

  159 miejsce

  Ropa naftowa – import

  W rankingu światowym

  0 b/d (2009 r.)

  105 miejsce

  Ropa naftowa – potwierdzone rezerwy

  Nie dotyczy (1 stycznia 2012 r.)

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne

  w rankingu światowym

  0 b/d (2008 r.)

  118 miejsce

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne, zużycie

  W rankingu światowym

  5629 b/d (2011 r.)

  165 miejsce

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne, eksport

  W rankingu światowym

  0  b/d (2008 r.)

  206 miejsce

  Ropa naftowa – produkty rafineryjne, import

  W rankingu światowym

  3.300 b/d (2008 r.)

  165 miejsce

  Gaz ziemny – produkcja

  W rankingu światowym

  0 m3 (2010 r.)

  172 miejsce

  Gaz ziemny – zużycie

  W rankingu światowym

  0 m3 (2010 r.)

  178 miejsce

  Gaz ziemny – eksport

  w rankingu światowym

  0 m3 (2010 r.)

  153 miejsce

  Gaz ziemny – import

  W rankingu światowym

  0 m3 (2010 r.)

  104 miejsce

  Gaz ziemny – potwierdzone rezerwy

  W rankingu światowym

  0 m3 (1 styczeń 2012 r.)

  175 miejsce

  Emisja dwutlenku węgla

  W rankingu światowym

  1.796 mln Mt (2010 r.)

  151 miejsce

   

   

  KOMUNIKACJA

   

  Telefony – główne linie w użyciu

  W rankingu światowym

  100,500 (2011 r.)

  145 miejsce

  Telefony – telefony komórkowe

  W rankingu światowym

  5,4 mln (2011 r.)

  107 miejsce

  System telefoniczny;

   

   

   

   

   

   

   

   

  Telefoniczny kod międzynarodowy

   

  Krajowy system satelitarne

  Naziemne stacje satelitarne

  Ogólna ocena; przeciętny system komunikacji kablowej i radiotelefonicznej, radiowe i mikrofalowe sieci przekaźnikowe są skoncentrowane w południowo-zachodniej części Nigru.

   

  Z telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej korzysta około 30/100 osób, liczba użytkowników telefonów komórkowych ustawicznie rośnie

  227

  1 Intelsat (Ocean Atlantycki) (2011 r.)

  3 naziemne stacje i 1 planowany

  2 Intelsat (1 Ocean Atlantycki i 1 Ocean Indyjski)

  Nadawcy medialni (2007 r.)

  Jedna państwowa stacja telewizyjna oraz 3 prywatne stacje telewizyjne zapewniają mieszankę programów lokalnych i zagranicznych. Państwowa stacja radiowa o zasięgu krajowym, 30 stacje radiowe działają lokalnie, transmisje nadawców zagranicznych są dostępne.

  Internet, kod kraju

  .ne

  Internet Host (serwery internetowe

  W rankingu światowym

  454 (2012 r.)

  185 miejsce

  Liczba użytkowników Internetu

  W rankingu światowym

  115,900 tys. (2009)

  155 miejsce

   

   

  TRANSPORT

   

  Lotniska

  W rankingu światowym

  30 (2013 r.)

  115 miejsce

  Lotniska z utwardzonymi pasami startowymi

  (2013 r.)

   

  Łącznie: 10

  2438 do 3047m: 3

  1524 do 2437m: 6

   914 do 1523m: 1

  Lotniska z nieutwardzonymi pasami startowymi

  (2012 r.)

  Łącznie: 20

  1524 do 2437m: 3

   914 do 1523m: 15

  < 914m: 2

  Heliports (2012 r.)

  1

  Drogi (2010 r.)

   

   

  W rankingu światowym

  Łącznie 18,949 km

  utwardzone 3.912 km

  nieutwardzone 15,037 km

  114 miejsce

  Drogi wodne (2012 r.)

   

  300 km (pomiędzy wrześniem a marcem rzeka Niger jest główną rzeką żeglowną aż do miejscowości Gaya – południowy Niger (2012 r.)

   

   

  Wojsko

   

  Wojskowe oddziały (2012 r.) 

  • Nigerskie Siły Wojskowe (Forces Armees Nigeriennes, FAN):

  Wojsko (Army)

  Nigerskie Siły Powietrzne (Niger Air Force)

   

  Wiek poboru do służby wojskowej (2012 r.)

  Minimalny wiek poboru do obowiązkowej służby wojskowej: 18 lat. Czas trwania obowiązkowej służby wojskowej: 2 lata; 18 lat – minimalny wiek ochotniczej służby wojskowej; nie ma ograniczeń wiekowych dla obywatelskiej służby ochotniczej pod warunkiem zgody rodzica lub opiekuna. Kobiety  mogą służyć w ośrodkach służby zdrowia.

  Liczba osób zdolnych do służby wojskowej (2010 r.)

  Mężczyźni w wieku 16-49 lat: 3,329,184

  Kobiety w wieku 16-49 lat: 3,267,669

  Liczba osób, które osiągnęły  wiek służby w 2010 r.

  Mężczyźni 16-49: 2,194,570

  Kobiety16-49: 2,219,416

  Wydatki na cele wojskowe (2011 r.)

  W rankingu światowym

  0,9% PKB (2012 r.)

  132 miejsce

   

   

  Zagadnienia Międzynarodowe

   

   

  Spory Międzynarodowe

  Uśpiony spór, Libia rościła pretensje do 25000 km⊃2; w rejonie Tommo.

  Nierozwiązany spór graniczny tzw.: „tripoint Benin-Niger-Nigeria”.

  Jedynie Nigeria i Kamerun wzięły pod uwagę sugestie Komisji ds. Jeziora Czad wzywającej do ratyfikowania traktatu rozgraniczenia (i podziału wód Jeziora Czad), który uwzględnia również granice pomiędzy Czadem i Nigrem oraz Nigrem i Nigerią.

  Spór z Burkina Faso został przekazany w 2010 r. do rozpatrzenia przez MTS.  

   

  Uchodźcy i przesiedlenia wewnętrzne

  Uchodźcy wg kraju pochodzenia (2012 r.)

   

  Przesiedlenia wewnętrzne (IDP)

   

  50,000 (Mali)

  10,000 (Nigeria)

  Brak danych (nie wiadomo ile z 11000 osób jest wysiedlonych z powodu starć między siłami rządowymi i bojownikami z grupy Tuaregów należących do Nigerskiego Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości. Od 2007 r. wciąż mają miejsce wysiedlenia (2012 r.)

   

   

  GOSPODARKA NIGRU W SKRÓCIE

   

  Niger jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wg danych z 2007 r. wynosił  700 dolarów USA. Około 50% budżetu państwa stanowi zagraniczna pomoc finansowa, głównie Francji. Począwszy od 2000 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy realizuje program umorzenia części zadłużenia zagranicznego (w końcu lat 90. przekraczało ono roczną wartość dochodu narodowego) i uzyskania środków na rozbudowę infrastruktury wiejskiej, ochronę zdrowia, szkolnictwo itp. Sytuację gospodarczą pogarszają długotrwałe susze oraz konieczność importu żywności, jak też niepokoje polityczne i masowy przemyt towarów z Nigerii. Spadek (od początku lat 80. XX w. do pierwszych lat XXI w.) światowych cen na surowce eksportowe osłabił rozwój górnictwa (głównie wydobycia rud uranu), które stopniowo odzyskuje dawną pozycję. Polityka gospodarcza zmierza do rozwoju rolnictwa poprzez zwiększenie areału rolnego (nawodnienie ok. 40 tys. ha). Obecnie uprawa ziemi jest możliwa na 3% powierzchni, a ok. 10% powierzchni kraju zajmują pastwiska. Rolnictwo generuje 39% wartości PKB, przemysł 17%, a usługi 44%.

   

  Przemysł. W górnictwie największe znaczenie mają rudy uranu, wydobywane na Wyżynie Air w rejonie miasta Arlit (3,3 tys. t, 2004 — czołowy producent w skali światowej). Rudy uranu transportowane są drogą lotniczą z powodu oddalenia złóż od gł. ośrodków gospodarczych oraz braku linii kolejowej. Ponadto, wydobywany jest węgiel kamienny (w rejonie miasta Agades), złoto (4,2 t. w 2005 r.) oraz kasyteryt. Znane są złoża fosforytów, rud miedzi i żelaza. Surowce mineralne Nigru są mało konkurencyjne ze względu na wysokie koszty transportu. Przemysł przetwórczy jest słabo rozwinięty, skupia się głównie w stolicy Niamey i obejmuje przemysł spożywczy (m.in. przetwórstwo orzeszków ziemnych), włókienniczy (oczyszczalnie bawełny), skórzany, cementowy. Istnieją niewielkie zakłady chemiczne i metalowe. W Arlit działa zakład wzbogacania rud uranu. W kraju rozwinięte jest natomiast rzemiosło (tkactwo, garncarstwo, wyroby ze skóry i miedzi, jubilerstwo).

   

  Rolnictwo. Rolnictwo jest podstawą gospodarki krajowej. Zatrudnia ok. 90% ogółu mieszkańców. Głównymi uprawianymi roślinami żywieniowymi są: proso, sorgo, wigna, ryż, maniok, kukurydza, bataty, palma daktylowa, a towarowymi: trzcina cukrowa, orzeszki ziemne, bawełna. Prowadzona jest hodowla kóz, bydła (zebu), owiec, osłów (gł. świat. producent mięsa oślego: 4,3 tys. t. w 2005 r.) oraz wielbłądów.

   

  Transport i łączność. Brak linii kolejowych. Planowana jest budowa linii z Niamey do Kotonu (Benin). Długość dróg kołowych wynosi ok. 14 tys. km (w tym ok. 25% utwardzonych). Przez Niger przechodzą 2 drogi transsaharyjskie — z Algierii przez Zinder do Nigerii oraz z Mali przez Niamey do Beninu. Od września do marca na rzece Niger (na dł. ok. 300 km) odbywa się sezonowa żegluga. Dużą rolę odgrywa transport lotniczy: w kraju istnieje 28 lotnisk, w tym międzynarodowy port lotniczy w Niamey. W porcie lotniczym w Lomé (Togo) wydzielono część na potrzeby Nigru. Bardzo słabo jest natomiast rozwinięta łączność: w 2005 r. było 24 tys. abonentów telefonii stacjonarnej, a wg danych z 2004 r. w użytkownikami telefonów komórkowych było 148 tys.

   

  Handel zagraniczny. Wg danych z 2005 r. wartość eksportu wyniosła 410 mln USD, zaś importu 920 mln USD. Głównymi towarami eksportowymi Nigru są uran, żywe zwierzęta, skóry, orzeszki ziemne, warzywa. Towary importowane to: maszyny, ropa naftowa, zboża i inne artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, farmaceutyki, pojazdy. Handel prowadzony jest gł. z Francją, USA i Nigerią.

   

  Niger : Wybrane wskaźniki ekonomiczne i finansowe, 2009 - 2016

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Dochód narodowy i ceny

  (roczna zmiana procentowa o ile nie wskazano inaczej)

  PKB w cenach stałych

  -0.9

  8.0

  3.8

  14.1

  6.5

  7.2

  6.9

  7.0

  PKB w cenach stałych nie z rolnictwa

  5.5

  0.7

  7.6

  17.6

  6.9

  7.8

  7.3

  7.2

  PKB nie z ropy naftowej i minerałów

       

  5.9

  5.6

  5.8

  6.0

  6.2

  PKB (deflator)

  4.1

  1.5

  4.3

  2.2

  1.9

  2.1

  2.0

  2.0

  Indeks cen konsumpcyjnych

   

  Roczna średnia

  1.1

  0.9

  3.7

  2.0

  2.0

  2.0

  2.0

  2.0

  Koniec okresu

  -0.6

  2.7

  3.4

  2.0

  2.0

  2.0

  2.0

  2.0

  Sektor zewnętrzny

   

  Eksport, f.o.b. (CFA francs)

  15.2

  8.1

  19.7

  37.4

  12.0

  14.2

  16.7

  9.3

           W tym: nie uranowy eksport

  31.0

  -3.3

  15.4

  54.8

  21.8

  3.5

  3.2

  11.4

  Import, f.o.b. (CFA francs)

  40.2

  4.7

  19.6

  17.0

  -0.3

  -1.3

  9.4

  4.9

  Wielkość eksportu

  13.6

  0.0

  12.5

  34.4

  13.1

  11.9

  12.8

  8.9

  Wielkość importu

  35.3

  -10.3

  23.7

  26.2

  -3.0

  -4.0

  7.0

  2.1

  Warunki handlowe (pogorszenie)

  3.9

  -3.6

  8.7

  12.4

  -2.4

  1.6

  0.3

  0.6

  Finanse publiczny

   

  Dochody ogółem

  -17.7

  6.1

  15.4

  36.2

  13.5

  11.2

  13.2

  10.7

  Wydatki ogółem i wierzytelności ogółem

  11.3

  -4.2

  32.0

  29.0

  15.4

  10.8

  9.2

  6.8

          W tym: wydatki bieżące

  0.0

  21.8

  14.8

  -1.9

  21.5

  14.1

  12.3

  6.3

          W tym: wydatki inwestycyjne

  25.1

  -29.5

  43.1

  86.7

  11.1

  8.2

  6.9

  7.5

   

  (roczna zmiana w procentach na poczatek okresu)

  Pieniądze i kredyt

   

  Kredyt wewnętrzny

  41.0

  9.1

  11.4

  13.6

  10.4

  13.1

  10.0

  9.2

  Kredyt dla rządu (netto)

  28.9

  1.4

  -0.4

  -4.6

  1.0

  1.2

  -1.5

  -4.6

  Kredyt dla gospodarki

  12.1

  7.7

  11.8

  18.2

  9.4

  12.0

  11.5

  13.8

  Aktywa krajowe netto

  41.2

  1.6

  11.4

  13.6

  10.4

  13.1

  10.0

  9.2

  Podaż pieniądza

  18.3

  22.6

  8.2

  16.6

  8.5

  11.8

  14.0

  9.1

  Wskaźnik podaży pieniądza (w procentach)

  5.3

  4.7

  4.7

  4.7

  4.7

  4.6

  4.4

  4.4

   

  (Procent PKB, chyba że wskazano inaczej)

  Finanse publiczny

   

  Dochody ogółem

  14.7

  14.2

  15.1

  17.6

  18.5

  18.8

  19.5

  19.8

  Wydatki ogółem i wierzytelności ogółem

  24.6

  21.5

  26.2

  28.9

  30.8

  31.2

  31.2

  30.5

         wydatki bieżące

  12.1

  13.5

  14.3

  12.0

  13.4

  14.0

  14.4

  14.1

         wydatki inwestycyjne

  12.5

  8.0

  10.6

  16.9

  17.4

  17.2

  16.8

  16.6

  Bilans podstawowy (bez grantów)

  -4.1

  -3.0

  -4.0

  -0.7

  -1.5

  -1.5

  -0.8

  -0.1

  Ogólny bilans (podstawy zaangażowania w tym granty)

  -5.5

  -2.5

  -3.5

  -3.5

  -4.7

  -5.0

  -4.5

  -3.8

  Podaż pieniądza

  1.1

  26.8

  12.2

  10.8

  9.4

  9.0

  8.9

  8.7

  Inwestycje brutto

  33.0

  45.9

  38.9

  34.9

  29.1

  26.7

  26.4

  26.3

            W tym: Pozarządowy inwestycje

  25.2

  41.1

  32.6

  25.4

  19.0

  16.4

  16.4

  16.4

                        Rządowy inwestycje

  7.8

  4.8

  6.3

  9.5

  10.1

  10.3

  10.1

  9.9

  Zmiana w akcje

  -0.3

  0.5

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  Oszczędności krajowe brutto

  7.9

  24.9

  11.4

  8.5

  8.6

  13.2

  14.0

  15.9

            W tym: Pozarządowy

  1.6

  19.4

  5.3

  0.3

  0.5

  5.1

  6.1

  7.7

  Oszczędności krajowe

  5.7

  17.4

  7.1

  6.8

  8.0

  12.6

  14.4

  16.8

  Zewnętrzne saldo obrotów bieżących (z grantami)

  -25.0

  -21.0

  -27.5

  -26.3

  -20.5

  -13.4

  -12.4

  -10.4

  Wskaźnik obsługi zadłużenia w procentach:

   

  Eksport towarów i usług

  2.5

  2.6

  4.1

  3.0

  2.8

  2.6

  2.3

  2.0

  Przychody rządowy

  3.5

  3.9

  6.2

  4.4

  4.2

  3.9

  3.6

  3.1

  Wartość Bieżąca Netto (NPV) zadłużenia zagranicznego

  10.9

  11.8

  25.5

  23.6

  23.4

  23.4

  23.5

  23.8

  Pomoc zagraniczna

  6.1

  6.1

  12.1

  12.9

  12.9

  12.9

  12.7

  12.3

   

  (w miliardach CFA frank)

   

   

  PKB według aktualnych cen rynkowych

  2.481

  2.722

  2.946

  3.434

  3.725

  4.078

  4.447

  4.852

  Ogólny bilans płatniczy

  -89.8

  -99.1

  -19.4

  17.9

  -14.8

  -11.1

  34.2

  -2.2

  Wielkość importu

  27.5

  18.8

  7.5

  -0.3

  -0.6

  3.4

  -1.7

  -1.2

   

  Źródło: władze Nigru, szacunki oraz prognozy MFW

                       

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: